Επέλεξε τη Σχολή σου

Παρακαλώ περιμένετε...
(Εσύ) {{username}}
{{peer}}
Ο συνομιλητής μου Εγώ {{ message.body }}